Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Rautaverkko Finland Oy
Osoite: Rimamöljänkatu 2, 49400 Hamina

2. REKISTERIN NIMI

Rautaverkko Finland Oy:n Asiakasrekisteri. Asiakasrekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään Rautaverkko Finland Oy:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole kieltänyt suoramarkkinointia. Rautaverkko Finland Oy käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan ja markkinoinnin kohdistamiseksi.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä alarekisteristä. Alarekisterit muodostuvat seuraavasti:

  1. Tilauksen yhteydessä kerättävät, tilauksen käsittelyn ja toimittamisen mahdollistavat yhteystiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka sekä muut asiakkaan ilmoittamat tiedot.
  2. Asiakastilin rekisteröineiden käyttäjien yhteystiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, salasana ja mahdollinen sähköisen suoramarkkinoinnin lupa sekä muut asiakkaan ilmoittamat tiedot.
  3. Rautaverkko.fi -uutiskirjeen tilaajien tiedot: sähköpostiosoite ja nimi
  4. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin yhteys- ja muut asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas rekisteröi oman asiakastilin Rautaverkko.fi -verkkokauppaan, osallistuu Rautaverkko.fi -verkkokaupassa olevaan kilpailuun tai arvontaan, tilaa Rautaverkon uutiskirjeen tai tilaa tuotteita Rautaverkko.fi -verkkokaupasta.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja.

7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rautaverkko.fi käyttää uutiskirjeiden lähetykseen ja sähköpostilistan hallintaan yhdysvaltalaista MailChimp-palvelua. MailChimp-palveluun tallennetaan asiakkaan sähköpostiosoite ja asiakkaan antama nimitieto, mutta vain siinä tapauksessa, että asiakas on itse rekisteröitynyt Rautaverkon uutiskirjeen tilaajaksi. MailChimp-palvelun toimittaja The Rocket Science Group on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltojen kauppaministeriön (US Department of Commerce) ja Euroopan Unionin komission hyväksymiä yksityisyyden suojaa koskevia Safe Harbor -periaatteita, joilla tietosuojan riittävä taso voidaan taata. The Rocket Science Group ei missään olosuhteissa luovuta, jaa tai myy Rautaverkon uutiskirjeiden tilaajien yhteystietoja eteenpäin, eikä lähetä markkinointiviestejä tai ota oma-aloitteisesti yhteyttä Rautaverkon postituslistalla oleviin sähköpostiosoitteisiin.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri on olemassa vain konekielisenä. Rekisterin sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Asiakastietojen käyttöoikeus on rajattu eri käyttäjätasojen avulla ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Järjestelmään liittyvät laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Järjestelmän tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Rautaverkko.fi -verkkokaupan osiot, joissa asiakastietoja kerätään, näytetään tai käsitellään, on SSL-suojattu.

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti Rautaverkko.fi -verkkokaupan asiakaspalveluun. Oman asiakastilin rekisteröineet asiakkaat voivat itse tarkastaa tietonsa Rautaverkko.fi -sivustolla.

10. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Rautaverkko.fi -verkkokaupan asiakaspalveluun tiedon korjaamiseksi. Oman asiakastilin rekisteröineet asiakkaat voivat itse korjata tietojaan Rautaverkko.fi -sivustolla.

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Oman asiakastilin rekisteröineet asiakkaat voivat itse kieltää rekisterinpitäjän sähköisen suoramarkkinoinnin Rautaverkko.fi -sivustolla. Uutiskirjeen tilanneet asiakkaat voivat milloin tahansa perua tilauksensa jokaisen uutiskirjeen lopussa olevien ohjeiden mukaan ja siten kieltää rekisterinpitäjän sähköisen suoramarkkinoinnin.

12. EVÄSTEET

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä ja palveluamme. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet ovat tarpeellisia verkkokauppamme ja palveluidemme asianmukaiselle toimimiselle.